Missie en visie

Missie

Tortus heeft als missie om op een onderscheidende en menselijke manier waarde toe te voegen aan organisaties door het flexibel leveren van kennis en expertise. Door te geloven in de mens en de kracht van de mens. Door te zorgen voor een uitstekende werkomgeving, waarin medewerkers worden geaccepteerd om wie ze zijn, waarin iedereen gelijk is en zichzelf kan blijven ontplooien. Ongeacht waar je bent geboren, van wie je wilt houden en waarin je gelooft. Een omgeving waarin je serieus wordt genomen, erbij hoort, kunt groeien, verantwoordelijkheid ervaart en successen viert. Alleen zo worden wij steeds beter en zorgen wij voor die meerwaarde in alles wat wij doen.

Visie

Tortus is van mening dat een langdurige relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en loyaliteit de enige juiste weg is. Wij vinden dat wij een onderdeel zijn van een gemeenschap van mensen die veel groter is dan alleen onze organisatie. Onze waarden zijn alleen houdbaar als deze ook geldig zijn in de maatschappij. In die zin wil Tortus een voorbeeld zijn en als middel dienen om deze waarde in onze maatschappij te creëren. De authenticiteit en geloofwaardigheid van deze overtuiging is gebaat bij resultaat. Resultaat is onmisbaar om onze overtuiging te creëren. Onze overtuiging is onmisbaar om resultaat te bereiken.

Wij geloven dat onze normen en waarden niet anders zijn dan de normen en waarden in de privésfeer. Die inspiratie die een ieder heeft voor het leven, is de inspiratie die wij ambiëren op de werkvloer. Die inspiratie en ambitie staat voor ons centraal en helpt ons beter te zijn dan we waren. Medewerkers zijn geen arbeiders, maar de spil van een organisatie. Zij leveren meerwaarde door gebruik te maken van hun menselijke kenmerken, zoals creativiteit, denkvermogen, emotie, intuïtie, gedrevenheid en betrokkenheid.

Office
Office