Werkwijze

Adipisicing elit sed do eiusmod tempor

Wat kunt u als opdrachtgever van ons verwachten?

Opdrachtgevers hebben er geen behoefte aan om meerdere keren hun situatie uit te leggen en meerdere contactpersonen aan hun bureau te krijgen. U verwacht dat een leverancier weet welke capaciteiten u belangrijk vindt, dat zij weet wat er binnen uw branche speelt en dat er daadwerkelijke interesse is voor wat uw organisatie doet. Bovendien wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het begeleiden en inwerken van een ingeleende kracht. Anders had u het immers beter zelf kunnen doen. Tenslotte zou het mooi zijn als u uiteindelijk meer krijgt dan u verwacht. Bij Tortus Finance begrijpen wij dit en hebben wij onze organisatie zó ingericht dat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen bij uw vraag.

Wat gebeurt er tijdens en na het eerste contact dat u met ons hebt?

  • Er vindt een uitvoerige inventarisatie plaats van de kennis, vaardigheden en de persoonlijkheid die u zoekt voor de (tijdelijke) opdracht;
  • Aan de hand van deze inventarisatie zoeken wij binnen de afgesproken termijn één of meerdere kandidaten;
  • Indien u één of meerdere kandidaten wilt interviewen wordt er een zogenaamd "intakegesprek" geregeld, waarin u de geschiktheid van de kandidaat uitgebreid kunt toetsen;
  • Tijdens het intakegesprek wordt gesproken over de capaciteiten van de kandidaten, wordt de opdracht zo goed mogelijk in kaart gebracht en geconcretiseerd.
  • Zodra u een kandidaat geschikt hebt bevonden ontvangt u een overeenkomst waarin de afspraken helder zijn vastgelegd;
  • Gedurende de opdracht bewaken wij de voortgang nauwgezet door gebruik te maken van een logboek die door de interim professional wordt bijgehouden;
  • De verantwoordelijke manager binnen Tortus zal gedurende de opdracht de interim professional periodiek bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt de voortgang van de opdracht besproken met de professional en met de opdrachtgever. Wij voorkomen hiermee eventuele afstemmingsproblemen en zijn in staat actief mee te denken over vraagstukken die binnen uw organisatie leven;
  • Tussentijds en bij beëindiging van de opdracht vinden er evaluaties plaats waarin teruggekeken wordt naar de uitvoering èn de kwaliteit van de geleverde dienst. Deze bevindingen worden vastgelegd en gebruikt om onze dienstverlening nog verder te professionaliseren.

NEN 4400-1

Tortus is NEN-4400-1 gecertificeerd! Wat houdt dit precies in? De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Zo weten organisaties dat wanneer zij zaken doen met een NEN-4400-1 gecertificeerde organisatie dat zij werken met een solide partner die zich aan de regels houdt en waar kwaliteitsbesef voorop staat.